Ny skytebane i Lier?
Lier Skytterlag ble grunnlagt i 1861.

Laget er således en av de eldste frivillige organisasjoner i Lierbygda.


Ny skytebane i Lier?


Hvorfor? • Kommunen vil ikke forlenge leiekontrakten på den nåværende skytebanen på Reistad utover 2009, men har sagt seg villig til å forlenge avtalen midlertidig til 2014.

 • Men den nåværende skytebanen på Reistad trenger en kraftig oppgradering til et moderne skyteanlegg.

 • Til dette trenges penger, både tilskudd og tippemidler.

 • Laget får ikke disse midlene uten 40-års leiekontrakt.

 • Derfor må laget finne et nytt sted å være.

 • Vi trenger en skytebane i Lier for å kunne rekruttere ungdom fra bygda.

 • Vi trenger en skytebane i Lier for å lære ungdom og omgå våpen på en trygg og sikker måte.

 • Vi trenger en skytebane i Lier for å avvikle jaktprøver og trening for bygdas mange jegere.

 • Vi trenger en skytebane i Lier for å kunne drive skytterlaget videre og avvikle konkurranser på en bane med moderne fasiliteter og elektronikk.  Hva er gjort?? • I 2001 anmodet skytterlaget Lier kommune om å opprette et skytebaneutvalg som kunne komme med forslag til lokalisering av ny bane i Lier.

 • Formannskapet gav utvalget pålegg om å utrede muligheten for samlokalisering med andre skytterlag, etter å ha avslått søknad om forlengelse av leiekontrakten på Reistad.

 • Det kommunalt oppnevnte utvalget forkastet samlokalisering med andre lag.

 • Utvalget foreslo plassering av ny bane nordvest for Glassåsen på Tranby (se kartskisse).

 • Prøveskyting ble foretatt. Målte støyverdier ligger godt innenfor Miljøverndepartementets grenseverdier for skytebaner.

 • Utvalget for Kultur, Oppvekst og Undervisning i Lier kommune vedtok våren 2005 å utrede plasseringen nærmere.

 • Saken er nå til videre behandling i kommunens organer.  Hva skjer framover?? • Skytterlaget avventer den videre behandling i de kommunale organer, og utarbeidelse av reguleringsplan.

 • Skytterlaget og Det Frivillige Skyttervesen (DFS) er klar til å bistå kommunen i det videre arbeid for å få en god løsning på denne saken.

 • Skytterlaget og det kommunalt oppnevnte skytebaneutvalget ser det som helt uaktuelt med samlokalisering med Asker.

  Dette fordi:


  1. Skytterlaget vil dø på denne måten

  2. Umulig å rekruttere ungdom til et miljø som har sin bane og skytterhus i et annet fylke.

  3. Bygdas jegere mister sitt samlingspunkt for trening og jaktprøver i bygda.


  Vi ønsker å bære skytterlagets lange tradisjoner videre i bygda.


  Har du lyst til å bli skytter?

  Hjertelig velkommen til Lier Skytterlag!


 • Siste i skytebanesaken 13.06.2005